ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԸ ԼԵՎԱՄ-Ը ԱՒԱՐՏԵՑ 9 ԲԱԺԱԿՆԵՐՈՎ ԵՒ ԲԱԶՄԱԹԻՒ ՄԵՏԱԼՆԵՐՈՎ
Չրք, 10 Մյս 2017
Տեղադրուած է այստեղ Extracurricular Activities

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի աշակերտները  անհատական եւ խմբային կարգերով աշխոյժ մասնակցութիւն ցոյց տուին այս տարեշրջանի Լիբանանահայ Երկսեռ Վարժարաններու Մարզախաղերուն (ԼԵՎԱՄ), շահելով բազմաթիւ մետալներ եւ խմբային խաղերու 9 բաժակներ:

Ստորեւ Մեսրոպեանի գրաւած դիրքերը, ըստ մարզախաղի եւ տարիքային խումբերուն –

Մեծ դաշտի ֆութպոլ՝ Բ. Դիրք

Մինի ֆութպոլ՝                    

Փոքր մանչեր՝ Բ. Դիրք

Միջակ մանչեր՝ Բ. Դիրք

Մեծ մանչեր՝ Գ. Դիրք

Պասքեթպոլ՝

Մեծ աղջիկներ՝ Ա. Դիրք

Փոքր մանչեր՝ Բ. Դիրք

Մեծ մանչեր՝ Գ. Դիրք

Աթլեթիզմ (ընդհանուրին մէջ) ՝ Գ. Դիրք

Ճատրակ՝ Բ. դիրք

Մեսրոպեանի աշակերտ Սերժ Օսկեան ճանչցուեցաւ ԼԵՎԱՄ-ի ֆութպոլի լաւագոյն մարզիկ, Մարի Ռոզ Տաղլեան՝ պասքեթպոլի աղջկանց լաւագոյն մարզուհի:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français