ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՊՐէՕՎԷԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ Խմբագրել Էջը
Երկ, 10 Հլս 2017
Տեղադրուած է այստեղ Official Announcements

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տնօրէնութիւնը մեծագոյն ուրախութեամբ եւ խորագոյն գոհունակութեամբ կը յայտնէ, որ վարժարանի 2016-2017 տարեշրջանի 9-րդ (պրէօվէ) դասարանի բոլոր աշակերտները յաջողեցան այս տարուան պետական քննութիւններուն: Աշակերտներ Ճիօ Գալուստ, Սարին Թեքիրեան, Ժան Փիեռ Ղուկասեան եւ Փերլա Ռաֆֆուլ յաջողեցան “լաւ” գնահատականով:

Տնօրէնութիւնը կը շնորհաւորէ յաջողած բոլոր 38 աշակերտները եւ կը խնդակցի անոնց ծնողներուն, մաղթելով, որ նման իրագործումներ միշտ մնան անոնց ուղեկից՝ ուսման բոլոր հանգրուաններուն:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն