ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱՐԴՒՒՆՔՆԵՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑԻՆ Բ. ՊԱՔԱԼՈՐԷԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ Խմբագրել Էջը
Երկ, 10 Հլս 2017
Տեղադրուած է այստեղ Official Announcements

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանը պատուաբեր արդիւնք արձանագրեց 2016-2017 տարեշրջանի Բ. Պաքալորէայի պետական քննութիւններուն. յաջողեցան մասնակից 25 աշակերտներէն 23-ը, որոնցմէ  մէկը` “շատ լաւ”, իսկ հինգը՝ “լաւ” յիշատակութեամբ:

Յաջողած աշակերտներն են՝

Գրականութեան բաժին՝  100 առ հարիւր (15 / 15) -

Արազ Ապաճեան, Արլին Մկրտիչեան, Արմիկ Հեքիմեան (լաւ), Արին Խաղոլեան, Ազնիւ Փօլատեան (լաւ), Էօժէնի Եափուճեան, Ռիթա Տարաքճեան, Ռիթա Վահրատեան, Շաղիկ Խաշոլեան, Վանեսա Հատտատ, Կրասիա Վարդիվառ, Քրիսթին Քէհէեան (լաւ), Լարա Գըլընճեան, Մարիա Եմէնեան (լաւ), Մարիանա Թաշճեան:

Ընդհանուր Գիտութիւններուներու բաժին՝100 առ հարիւր (3 / 3) -

Շարպէլ Ապէթեան (շատ լաւ), Էլի Ապէթեան (լաւ), Կարէն Արապքիրլեան:

Կենսաբանութեան բաժին՝  (5 / 7) -

Եւա Պազրպաշեան, Թալին Խաչոյեան, Ռիթա Ճինկէօզեան, Ֆրէտի Տաուտ , Հայկ Թապաքեան:

Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչական կազմը կը շնորհաւորեն աշակերտները, կը խնդակցին անոնց ծնողներուն եւ կը մաղթեն նորանոր յաջողութիւններ:

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն