ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆ` ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՀԱՆՏԵԱՆ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ
Sat, 15 Jul 2017
Posted in Official Announcements

Սիրելի սգակիր հարազատներ եւ գործընկերներ,

 

Այն թանկագին վարկեաններն են որ հողին պիտի յանձնենք մեր շատ

սիրելի եւ յարգելի Շողիկին անշնչացած մարմինը: Եկած ենք մեր

յարգանքի պարտքը տալու նուիրեալ ուսուցչուհիի մը, որուն կեանքը

արտացոլացումը եղած է հայապահպանման նուիրեալ աշխատանքին:

 

Յանուն Մեսրոպեան վարժարանի Տնօրէնութեան եւ ուսուցչակազմին

մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք մեր հանգուցեալ

ուսուցչուհիին՝ Շողիկ Հանտեան Խաչերեանի ընտանեկան

պարագաներուն, ամուսնոյն՝ Արիսին, քոյրերուն՝ Իսկուհիին եւ Ծովիկին

նաեւ եղբայրներուն՝ Յակոբին եւ Սեպուհին եւ համայն իր ընտանիքի

անդամներուն:

 

Մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք նաեւ մեր

Մեսրոպեանի մեծ ընտանիքին, ուսուցիչներուն, աշակերտներուն եւ

ծնողներուն, որոնք մօտէն ծանօթացած, յարաբերած եւ գործակցած են

իրեն հետ: Մեսրոպեանը կորսնցուց հայապահպանման իր

առաքելութեան հաւատարիմ ու ջատագովը հանդիսացող նուիրեալ

ուսուցչուհի մը:

 

Բարձրագոյն ուսումը Շամլեան Թաթիկեան վարժարանի եւ Հայկազեան

համալսարանի մէջ ստանալէ ետք, իր դաստիարակչական երթը սկսած է

26 տարիներ առաջ Մեսրոպեան վարժարանի մէջ, ուր իրեն համար

ուսուցչութիւնը եղած է ոչ թէ ասպարէզ, մը այլ առաքելութիւն մը ուղղելու,

կրթելու, զարգացնելու եւ ալ աւելին՝ ցանելու ու մշակելու հայ լեզուի սէրը

մեր հայ աշակերտներու սրտին մէջ:  Ուսուցչուհի մը, որ իր

քաջալերանքով մղած է շատեր ըլլալու ինքնավստահ, զօրացուցած է

աշակերտներու ներքին կարողութիւնները, շատերու համար եղած է

ոգեշնչման աղբիւր արձանագրելու յաջողութիւններ, որպէսզի վերելքի

ուղիին մէջ հպարտացնեն զինք: Ուսուցչուհի մը, որ գերազանց եղած է իր

պարտաճանաչութեան մէջ, ամէնայն բծախնդրութեամբ եւ

աշխատասիրութեամբ հասցուցած է աշակերտներ ստանալու

մրցանակներ բարձր պահելու դպրոցի անունը:

 

Սիրելի Շողիկ, այսօր այստեղ քու անշունչ մարմնիդ կողքին հաւաքուած

են հարազատներդ, գործընկերներդ, ընկերուհիներդ, բարեկամներդ ու

աշակերտներդ. մենք հրաժեշտ պիտի տանք քու ֆիզիքական գոյութեանդ,

որ աւաղ շատ կանուխ ու անակնկալ պատահեցաւ, ինչպէս որ Յիսուս

Մատթէոս Աւետարանի մէջ կ՛ըսէ.  «...դուք ալ պատրաստ կեցէք, քանզի

որդին մարդոյ կու գայ այնպիսի ժամու մէջ, որ դուք չէք կարծեր":

Բայց  քու յիշատակդ ընդմիշտ պիտի թեւածէ մեր ուսուցչարանէն ներս:

 

Մենք ստոյգ գիտենք, որ դուն միացար քու սիրելի հօրդ եւ թանկագին

մօրդ, նամանաւանդ երկնային Հօրդ, որ կ՛ընտրէ միայն լաւագոյն

հոտաւէտ ծաղիկները զարդարելու իր դրախտի պարտէզը:

 

Հանգիստ ննջէ սիրելի Շողիկ, Հայերէնի դաստիարակութիւնը

պիտի շարունակուի քու գործընկերներուդ եւ կամ թերեւս քու

դաստիարակած աշակերտներուդ միջոցաւ, այն նոյն բծախնդրութեամբ

ու նախանձախնդրութեամբ որ դուն պիտի ուզէիր շարունակել:

Հնչեց զանգը Մեսրոպեանի, բայց աւաղ, Շողիկը հոն չէ:

Հոգիդ Աստուծոյ արքայութեան մէջ լուսաւորուի եւ յիշատակդ անմոռաց

ըլլայ:

Մեսրոպեանի մեծ ընտանիք 


Closed For Comments
Name
Title
Comment

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian