ՆԵՐԿԻԶԵԱՆ ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ
Չրք, 11 Հկտ 2017
Տեղադրուած է այստեղ Nursery

Աւարտեցաւ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի Ալիս Ներկիզեան մանկամսուրի աշխատակիցներու վերապատրաստութեան հերթական դասընթացքը, որուն նպատակն էր զարգացնել աշխատակիցներուն կարողութիւնները՝ փոքրիկներու հոգեֆիզիքական դաստիարակութեան մէջ: Աշխատակիցներուն փոխանցուեցան 1-3 տարեկան փոքրիկներու կենսաշարժունակութիւնը զարգացնելուն ուղղուած տարբեր գործունէութիւններ կազմակերպելու վերաբերեալ մեթոտական ցուցմունքներ: Անոնք կատարեցին նաեւ կիրարական աշխատանքներ, ամրապնդելու համար հոգատարութեան տեսութիւններուն մասին իրենց ստացած նոր գիտելիքները:

Երեք օրերու վրայ երկարած եւ 9 ժամ տեւած վերապատրաստման դասընթացքը կատարեց Պէյրութի Սեն Ժոզեֆ համալսարանի վերապատրաստութեանց ծրագիրներու աւագ աշխատակից, psychomotricienne Գալին Լապաքի: Անիկա մաս կը կազմէր նոյն համալսարանին հետ Մեսրոպեանի վարժարանի գործակցութեան ընդհանուր ծրագրին, որ ուղղուած է վարժարանի անձնակազմի եւ աշակերտներու գիտա-ուսումնական յառաջդիմութեան:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան