ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ 108 ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ՅԱՋՈՂԵՑԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ DELF ՔՆՆՈՒԹՒՆՆԵՐՈՒՆ
Չրք, 23 Մյս 2018

Ինչպէս ծանօթ է, 2014-2015 տարեշրջանին, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը սկիզբ դրած էր DELF քննութիւններու մասնակցութեան: Սոյն քննութիւններով, աշակերտները կը պատրաստուին Ֆրանսայի եւ ֆրանսախօս երկիրներու մէջ դիւրացուած կարգով համալսարաններ ընդունելութեան:

Այս տարեշրջանին Մեսրոպեան վարժարանի 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ եւ 8-րդ դասարաններու բոլոր աշակերտները անխտիր, թիւով 108 յաջողեցան DELF ընթացիկ քննութիւններուն, A1, A2 եւ B1 կարգերուն մէջ, որոնց մեծ մասը՝ գերազանց գնահատականներով:

Այս առիթով կայացած հաւաքին, վարժարանի տնօրէն պրն. Կրէկուար Գալուստ շնորհաւորեց աշակերտներուն յաջողութիւնը եւ գնահատեց ուսուցիչներուն ներդրումը:  Պարոն տնօրէնը յայտնեց, որ Մեսրոպեանի մէջ պիտի ամբողջանայ DELF քննութիւններու մասնակցութեան ծրագիրը, այնպէս, որ աւարտական դասարանի աշակերտները պատրաստուին DELF B2-ին: Այդպիսով անոնք կրնան մուտք գործել ֆրանսական եւ ֆրանսախօս երկիրներու համալսարաններ՝ առանց ֆրանսերէնի մուտքի քննութեան:

 Ministère de l'Éducation Nationale.jpg
99.5 KB
Տեսնել

Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français