ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ ՄԷՋ
Thu, 25 Oct 2018

Ամէն տարի կրթական վերամուտին յաջորդող  առաջին մեծ ձեռնարկը Մեսրոպեանի մէջ նուիրուած  կ’ըլլայ ազգային-եկեղեցական բացառիկ արժէք ներկայացնող Սրբոց Թարգմանչաց տօնին, որուն առիթով կը մեծարուին հայ ժողովուրդի պատմական կարեւորագոյն իրադարձութիւններէն՝ գիրերու գիւտն ու Աստուածաշունչի թարգմանութիւնը կատարած Ոսկեդարու մեր մեծ հայրերը:

Հոկտեմբեր 24-ին, նախակրթարանի եւ երկրորդականի աշակերտները, առանձնաբար կայացած երկու հաւաքներու ընթացքին` անհատական եւ խմբային երգերով, ասմունքով եւ թատերական պատկերով մը ոգեկոչեցին Սուրբ Մեսրոպի, Սուրբ Սահակի եւ անոնց գործակից աշակերտներուն յիշատակը: Բացման խօսքերու մէջ անոնք նշեցին, որ “զանազան փոթորիկներէ անցած հայ ժողովուրդին յենարանը դարձած մեր լեզուն  հիացուցած է օտարները իր հարստութեամբ, ճկունութեամբ եւ գեղեցկութեամբ, սակայն այսօր, որպէս հետեւանք տարբեր ազդակներու, հայոց լեզուն նահանջի մէջ է եւ հայկական մեր դիմագիծը լրջօրէն վտանգուած։ Ուրեմն, մեր` հայկական վարժարան յաճախող աշակերներուս պարտաւորութիւնն է կառչած մնալ մեր հաւատքին ու  տէր կանգնիլ մեր լեզուին»։

Զոյգ հաւաքներուն խօսք առին գլխաւոր բանախօս Հայր Սեպուհ վրդ. Կարապետեան եւ Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ: Անոնք կոչ ուղղեցին աշակերտներուն լաւապէս ճանչնալ Ոսկեդարու գրական, կրօնագիտական, իմաստասիրական եւ պատմաբանական ժառանգութիւնը եւ  ընդհանրապէս Հայ մշակոյթի արժէքները, որոնք բովանդակութիւն կու տան հայու ինքնութեան եւ անոր կը շնորհեն իւրայատուկ տեղ մը՝ մարդկային քաղաքակրթութեան մէջ: Անոնք Սուրբ Թարգմանիչները ներկայացուցին որպէս աստուածասիրութեան, եկեղեցասիրութեան, ազգասիրութեան, ուսումնատենչութեան, աշխատասիրութեան եւ  նուիրուածութեան օրինակներ, յորդորելով հետեւիլ անոնց վարքին՝ յանուն Հայ եկեղեցւոյ եւ ազգին յառաջընթացին:IMG_5284_800x533.JPG
415.8 KB
View
IMG_5287_800x533.JPG
395.8 KB
View
IMG_5312_800x533.JPG
414.1 KB
View
IMG_5329_800x533.JPG
247.8 KB
View
IMG_5375_800x533.JPG
347 KB
View
IMG_5383_800x533.JPG
301.4 KB
View
IMG_5385_800x533.JPG
309.6 KB
View
IMG_5402_800x533.JPG
408.8 KB
View
IMG_5421_800x533.JPG
438.2 KB
View
IMG_5440_800x533.JPG
374.4 KB
View

Closed For Comments
Name
Title
Comment

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian