"Մեսրոպեան վարժարանը աղօթատեղի է, հաւատքի վանք եւ սիրոյ աղբիւր"
Mon, 27 May 2019
Posted in Festivities

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն եւ արուեստից վարժարաններու տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստի խօսքը՝ 2018-2019 տարեշրջանի աւարտական հանդէսին:

Լոյս եւ յոյս ներշնչող Մեսրոպեան վարժարանը 80 տարեկան է ու այսօր 80-ամեայ վարժարանի մեծ ընտանիքին անունով կ՛ողջունեմ ձեր բոլորին:

80 ամեակի տօնակատարութիւններու բացման հանդիսութեան խօսքիս մէջ կ’ըսէի.-

Մեսրոպեան վարժարանը հայրենիքէն հեռու Հայաստան է, ամուր բերդ է եւ օտարութեան դէմ կանգնող զրահ է:

Մեսրոպեան վարժարանը աղօթատեղի է, հաւատքի վանք եւ սիրոյ աղբիւր է:

Մեսրոպեան վարժարանը իր բազմաթիւ աշակերտներով, դիմագիծով եւ պատկանելիութեամբ Պուրճ Համուտի սիրտն է, լիբանանահայութեան գոյութեան երաշխիքներէն մէկն է:

Մեսրոպեան Վարժարանը, մնայուն կերպով յառաջդիմութեան մէջ է: Յառաջդիմութիւն` քայլ պահելու արդի արհեստագիտութեան եւ ժամանակակից մանկավարժութեան հետ: Յառաջդիմութիւն` երիտասարդ պահելու պատմական վաստակ ունեցող կառոյցը: Յառաջդիմութիւն` ապահովելու ազգային, հոգեւոր եւ կրթական կառոյցին երթը` բոլոր ժամանակներուն:

Այսօր, այս պահուս 80 ամեակի հունձքի ներկայացուցիչներու ներկայութեամբ, որեւէ ժամանակէ աւելի կու գամ անգամ եւս հաստատելու, որ Մեսրոպեանը հաստատուն քայլերով կ’ընթանայ նոր ժամանակներու կրթական չափանիշներուն եւ պահանջներուն համաձայն, որպէսզի մեր սերունդները լաւապէս պատրաստուին իրենց իսկ ապագային համար` քրիստոնէական ամուր հոգիով, ազգային կենսունակ գիտակցութեամբ, քաղաքացիական եւ մարդկային առողջ նկարագրով եւ մրցունակ կրթութամբ:

Շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ` Տէր Գրիգոր Պետրոս 20րդ Կաթողիկոս Պատրիարքին, իր Հովանաւորութիւնը շնորհելուն համար  ու ամբողջական իմաստով հայրական հոգատարութեան եւ գուրգուրանքին համար:

Յատուկ ողջոյն Հայ Կաթողիկէ Պատրիաքութեան վարժարաններու վարչական խորհուրդին ու յատկապէս անոր նախագահի տեղակալ Գերապայծառ Գաբրիէլ թ.ծ.վ. Մուրատեանին, որ այսօր կը նախագահէ այս հանդիսութիւնը, եւ որ անխոնջ կը հետեւի վարժարանի գործունէութեան զարգացման ու բարգաւաճման աշխատանքներուն եւ կ՛առաջնորդէ զանոնք:

Շնորհակալութիւն Մեսրոպեան վարժարանի հիմնադիր կաթողիկոս պատրիարքին եւ անցեալի տնօրէններուն. առանձնաբար կը յիշենք վերջերս վախճանած մեր շատ սիրելի նախկին տնօրէն Գերյարգելի Հայր Գէորգ Ծ.Վ. Եղիայեանը, որ բոլորիս համար եղաւ ներշնչող մը` խանդավառութեամբ յառաջ տանելու այս վարժարանի զարգացման ընթացքը, միշտ հետամուտ` բարիին, գեղեցիկին ու արդարին:

Շնորհակալութիւն Մեսրոպեան վարժարանի անցեալի դաստիարակներուն ու պաշտօնեաներուն, որոնք ամուր արմատներու վրայ տեղադրեցին կառոյցը:

Շնորհակալութիւն Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ ժողովրդապետութեան, որոնք դպրոցին կողքին կանգնած իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն վարժարանի հոգեւոր դաստիարակչական առաքելութեան: Շնորհակալութիւն ծնողական յանձնախումբին, Նախկին Սաներու միութեան, Սուրբ Մեսրոպի արիներուն:

Սիրելի շրջանաւարտներ,

Կը շնորհաւորեմ ձեզ, Մեսրոպեան վարժարանի 80-ամեակի ներկայացուցիչներ, ձեզի ցանկալով մեծագոյն յաջողութիւններ եւ յաղթանակներ` ուսման եւ կեանքի ասպարէզներուն մէջ:

Ապագան դո՛ւք էք, վաղը համասլարաններուն մէջ պիտի հասնիք բարձրագոյն դիրքրերուն, տէր դառնաք բարձրագոյն ասպարէզներուն եւ ձեր պաշտօններուն ընդմէջէն ծառայէք ձեր ժողովուրդին ու հայրենիքին:

Դո՛ւք երախտագիտութեամբ պիտի ծառայէք հիւրընկալ Լիբանանին եւ երկրի քաղաքացիի ձեր տիպարով օրինակ դառնաք Լիբանանի հասարակութեան:

Ձեզմէ իւրաքանչիւրը պիտի չմոռնայ իր ազգային պատկանելիութիւնը եւ ուր որ ալ գտնուի ու ինչ պայմաններու մէջ ալ ըլլաք պիտի տարածէք Հայկի յաղթական ոգին, Սասունցի Դաւիթի պայքարելու խիզախութիւնը, Վարդանի անձնազոհութիւնն ու Անդրանիկներու կամքը:

Թո՛ղ ձեր օրերը ըլլան պայծառ, նորանոր յաջողութիւններով եւ նուաճումներով լի:

Յարգելի ծնողներ,

Լաւապէս կը գիտակցիմ, որ դիւրին չէր ճանապարհը ու տարիներու նուիրումով ու համբերութեամբ սպասեցիք, որպէսզի տեսնէք այս պահը, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրին համար անկիւնադարձային է, պատմական է ու խորհրդաւոր: Այսօր, դուք կը հնձէք ա՛յն ինչ որ տարիներ առաջ ցանեցիք, եւ ուրախ եմ, որ ձեր արժէքաւոր հունտերը վստահեցաք մեզի, որպէսզի մենք եւս կրթութեամբ ու դաստիարակութեամբ ջուր մատակարարենք

Դուք կատարեցիք ձեր պարտականութիւնը: Վստահ եմ, որ վաղը` ձեր զաւակները, մեր աշակերտները, փոխադարձ գիտակցութեամբ պիտի վերադարձնեն, պիտի գուրգուրան եւ համարժէք գնահատեն:

Վարձքերնիդ կատար:

Յարգելի կրթական պատասխանատուներ, ուսուցիչներ, գործընկերներ,

Տարիներու աշխատանքի պտուղն է մեր այսօրուան 63 շրջանաւարտները: Դուք, մեր աշակերտներուն ու զաւակներուն հետ անմիջական կերպով աշխատեցաք, տառապեցաք, բաժնեցիք անոնց ուրախութիւններն ու ցաւերը, սորվեցուցիք գիտութիւն, փոխանցեցիք հոգեւոր դաստիարակութիւն եւ ազգային պատկանելիութիւն: Այսօր կը հաստատեմ, եւ վստահ եմ, որ ծնողներն ալ կը միանան հաստատումիս, թէ ձեր աշխատանքը իր նպատակին ծառայած է, ու դուք էապէս կատարած էք ձեր նուիրական առաքելութիւնը:

Շնորհակալութիւն ձեր հոգատար, բծախնդիր եւ արհեստավարժ գործունէութեան համար:

حضرات أعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية المحترمين

لطالما أنارَ سِراجُكم عتمةَ تَفكيرِ طُلابِنا في السنواتِ الماضية وما زال حتى اليوم مستمراً بهمّتِه المعتادة بكلِّ عزم ....

بهدف ايصالِ ابنائِنا الطلبة الى مَيدان الحياة متّخذين من القِيَمِ دِرعاً ... ومن الطموح تِرساً.

بفضلِ جُهُودِكم وتضحياتِكم وتفانيكم نحتفلُ اليوم بتخريج دُفعةٍ جديدةٍ من طلّابِ ثانويتِنا .... وبفضلِ هِمّتِكم نحصُدُ تربيةً وتعليماً وتقدماً راقياً سنةً بعد سنة.

الشكرُ والتقديرُ لكلّ فردٍ منكم  لكلّ مساهمٍ في انجاحِ العملية التربوية .

نحنُ وايّاكم نعيّد اليوبيل الثمانين لتأسيس ثانوية مسروبيان آملين من الله ان يمدَّنا بالعزم والارادة بُغيَةَ الاستمراريةِ ومواصلةِ السيَّرِ معاً نحو بلوغِ القِمّةِ قُمّةَ النجاحِ والتفوّقِ والتجدّد.

Մեսրոպեանի բարերարներ ու բարեկամներ,

Երկրի ընկերատնտեսական վատ պայմաններուն մէջ դուք մնացիք ձեր վսեմ առաքելութեան գիտակիցը: Դուք ձեր նիւթական ու բարոյական նեցուկով հանդիսացաք դժուարութիւններուն դէմ յանդիման կանգնող ամուր սիւնը: Ձեր ներդրումը մեր գործունէութեան մէջ ունի իր կարեւոր ու անփոխարինելի դիրքը:

Շնորհակալութիւն ձեր աջակցութեան համար:

Յարգելի ներկաներ,

Վարժարանի 80-ամեակի նախաձեռնութիւններու շրջագիծին մէջ, այսօր այս հանդիսութիւնը կու գայ հաստատելու, թէ 80 տարիներ ետք Մեսրոպեանը մնացած է Մեսրոպի աւանդին հաւատարիմ պահակն ու ծառան: Միասնաբար պիտի շարունակենք աշխատանքը` զարգացնելով ու արդիականացնելով վարժարանը, որպէսզի բարձրանալու գործընթացը կանգ չառնէ, որպէսզի Մեսրոպեանը մնայ իր առաջնորդող դիրքին վրայ, որպէսզի սերունդներու կրթութիւնը ըլլայ ապահով եւ արդիւնաւէտ:

Այնքան ատեն, որ նորսերունդներ կու գան, այնքան ատեն, որ հայ երեխաներուն ժպիտը կը փայլի, մեր գործը աւարտ չունի, սահման չունի: Մենք միասնաբար պիտի պատրաստենք նոր մեսրոպեանականներ, որոնք վաղն ալ հպարտ պիտի ըլլան իրենց ազգային եւ հոգեւոր պատկանելիութեամբ, հպարտ պիտի ըլլան իրենց մեսրոպեանական յատուկ դրոշմով, որ իւրայատուկ է, որուն օրինակը չկայ

Լաւ մնաք:


Closed For Comments
Name
Title
Comment

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian