"Հոն ուր կայ պայծառ միտք, բիւրեղ հոգի եւ արդար աշխատանք՝ այնտեղ կ՛ըլլայ յաջողութիւն եւ երջանկութիւն"
Mon, 27 May 2019

Ուսուցչական կազմին անունով տիկին Եւա Գորէսեանին խօսքը՝ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն եւ արուեստից վարժարաններու 2018-2019 տարեշրջանի աւարտական հանդէսին:

Կրթական հաստատութեան մը կենսունակութիւնը յաճախ պայմանաւորուած է ներշնչումի իր աղբիւրներու քանակով և որակովև այդ քանակն ու որակը, յանդգնութիւնը ունիմ ըսելու, գերազանց յատկանիշներով կը գտնուին հոս՝ Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանին մէջ, այս 80_ամեայ երիտասարդ ու կորովալից դարբնոցին մէջ, ուր կը պատրաստուին կրօնական, ազգային եւ մարդկային արժանիքներով դաստիարակուած երիտասարդ երիտասարդուհիներ։

21_րդ դարու յատուկ զարգացման արագ ընթացը, արհեստագիտական եւ ընկերային մարտահրաւերները, աշակերտութեան ուսուցման կարիքներու եւ միջոցառումներու փոփոխութեան  պահանջքը աննախադեպ են։

Բարձր են ակնկալութիւնները դպրոցի տնօրէնութիւններէն, ուսուցիչներէն, աշակերտներէն եւ ծնողներէն։ Ուսուցանելը դարձած է աւելի բարդ գործընթաց եւ ծնողներու պարտաւորութիւնները` աւելի բազմազան:

Այսուհանդերձ, ուսուցման թէ կրթութեան նշանակետը կը մնայ նոյնը, ինք՝ աշակերտը, անոր ներուժի զարգացումն ու դրական  արժանիքներու խթանումը։ Դպրոցը կը մնայ նոյն ինքն այն վայրը՝ ուր մատղաշ հոգիներուն կը ներշնչուի ամուր հաւատամք ու հոգեմտաւոր կրթութիւն ՝ լուսաւորելով զիրենք գիտութեան և ճշմարտութեան  փնտռտուքին մէջ։

Իսկ մեր Դպրոցը լաւագոյն օրինակներէն մէկն է այս առաքելութեան։

Սիրելի աշակերտներ, այսօր ամէն ինչ նոր կը սկսի. այսօր կանգնած էք այն խաչմերուկին վրայ որ ձեզի պիտի առաջնորդէ  դէպի նոր մայրուղիներ։

Այս պահերը պիտի դառնան քաղցր յիշատակներ եւ ինչ որ մինչև այսօր ստացաք այս հոգեպարար կրթական օջախին մէջ՝ գալիք օրերը զսպանակելու համար է գլխաւորաբար։ Յաջորդող օրերը պիտի գան ձեզի սորվեցնելու կեանքի իրականութիւնը իր առաւել խորութեամբ, ուր հարկադրաբար պիտի բախիք նաեւ  սուտին եւ ատելութեան, նիւթապաշտութեան ու հոգիի սնանկութեան։

Սակայն, հոն ուր կայ պայծառ միտք ու բիւրեղ հոգի, շաղախուած արդար աշխատանքի սիրով ու կատարելիութեան ձգտումով՝ հոն կայ յաջողութիւն, հոն կայ երջանկութիւն, հոն կան մտքի ու հոգիի անդորրութիւն։ Այս

Ձեզմէ իւրաքանչիւրին կը մաղթեմ կեանքի անփուշ արահետներ. ձեր թռիչքը ըլլայ անկաշկանդ եւ ձեր իղձերը իրականանալի։ Եղէ՛ք լաւ մարդ ,լաւ քրիստոնեայ, եւ լաւ հայ, եւ  վերջապէս՝եղէք տիպար ներկայացուցիչը Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանին։


Closed For Comments
Name
Title
Comment

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian