Bienvenue sur le site
  Բարի Եկաք

Բարի եկաք Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի կայքէջ: Այցելելով կայքի տարբեր հատուածներ, դուք պիտի գտնէք սպառիչ տեղեկատուութիւն այն մասին, թէ ինչպիսի կազմակերպութիւն ունի այս հաստատութիւնը եւ թէ ինչպէս կը գործէ, ինչպէս նաեւ յօդուածներ եւ լուրեր՝ վարժարանի կրթական եւ աշակերտական կեանքին մասին:

Դուք կրնաք նաեւ մաս կազմել E-Skool –ին՝թուային աշխատանքային հարթակ մը, որուն միջոցով աշակերտներուն եւ ծնողներուն հասանելի կը դառնան դասագիրքեր, տարբեր արձանագրութիւններ եւ աշակերտական կեանքին մասին տեղեկատուութիւն:

Բարի եկաք:  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]obian.com          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français