Ինքնութիւն եւ Առաքելութիւն
 

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը, արուեստից դպրոցին հետ միասին, լիբանանահայկական եւ հայ կաթողիկէ պատրիարքական վարժարան է, մանկամսուրէն մինչեւ երկրորդ պաքալորէայի դասարան:

Վարժարանի նպատակն է զարգացնել իր սաներու անհատականութիւնը հոգեւոր եւ ներդաշնակ եղանակով, հնարաւոր դարձնելով, որ անոնք աճեցնեն եւ ամրապնդեն ինքնակայացման իրենց կարողականութիւնը, վստահութեան եւ սեփական կարողութիւններուն հանդէպ հաւատքի մթնոլորտի մը մէջ: Վարժարանը կ՛առաջադրէ յարմարագոյն միջավայրը իւրացնելու հոգեւոր-կրօնական, բարոյական եւ հայ-լիբանանեան մշակութային արժէքներ, որոնք աշակերտները կարող կը դարձնեն դառնալու ճշմարիտ, հաւատարիմ եւ  օրինապահ քաղաքացիներ, ինչպէս նաեւ գործունեայ անդամներ ընկերութեան եւ հայկական համայնքային կեանքին մէջ:  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français