Identité et Mission Modifier la page
 

Identity and Mission

Mesrobian Armenian Catholic High School, along with the technical college, is a Lebanese Armenian and Armenian Catholic Patriarchal school from nursery to Second Baccalaureate class.

The school aims at developing the pupils’ personalities in a holistic and harmonious way allowing them to nurture their potentials for self-realization in an atmosphere of trust and self-confidence. It provides the proper context for acquiring religious, moral, and Lebanese-Armenian cultural values, which will enable the students to become truthful, faithful and lawful citizens, and active members of the society and the Armenian community.




 

Ինքնութիւն եւ Առաքելութիւն

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը, արուեստից դպրոցին հետ միասին, լիբանանահայկական եւ հայ կաթողիկէ պատրիարքական վարժարան է, մանկամսուրէն մինչեւ երկրորդ պաքալորէայի դասարան:

Վարժարանի նպատակն է զարգացնել իր սաներու անհատականութիւնը հոգեւոր եւ ներդաշնակ եղանակով, հնարաւոր դարձնելով, որ անոնք աճեցնեն եւ ամրապնդեն ինքնակայացման իրենց կարողականութիւնը, վստահութեան եւ սեփական կարողութիւններուն հանդէպ հաւատքի մթնոլորտի մը մէջ: Վարժարանը կ՛առաջադրէ յարմարագոյն միջավայրը իւրացնելու հոգեւոր-կրօնական, բարոյական եւ հայ-լիբանանեան մշակութային արժէքներ, որոնք աշակերտները կարող կը դարձնեն դառնալու ճշմարիտ, հաւատարիմ եւ  օրինապահ քաղաքացիներ, ինչպէս նաեւ գործունեայ անդամներ ընկերութեան եւ հայկական համայնքային կեանքին մէջ: