Հաստատութեան Կարգավիճակ
 

Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը հայ կաթողիկէ հաստատութիւն է, սեփական վարժարան՝ արձանագրուած եւ վաւերացուած Լիբանանի կրթական նախարարութեան կողմէ:  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français