Մեր Կրթական Տեսիլքը
 

Մեսրոպեան վարժարանը իր կրթա-դաստիարակչական ծրագրին միջոցով կը նպատակադրէ կերտել մանուկներու եւ պատանիներու անհատականութիւնը՝ հոգեմտաւոր ներդաշնակութեան սկզբունքին համաձայն, օգնելով անոնց, որ զարգացնեն եւ իւրացնեն իրենց ինքնակայացման կարողութիւնները՝ համագործակցութեան եւ ինքնավստահութեան մթնոլորտի մը մէջ։  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français