Մեր Կրթական Դրութիւնը
  Մեր Կրթական Դրութիւնը

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանը Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի ենթակայութեան տակ գործող Լիբանանահայկական կրթական երկսեռ հաստատութիւն մըն է՝ մանկամսուրէն մինչեւ Լիբանանեան երկրորդ պաքալորէայի աւարտական դասարանները ընդգրկող բոլոր բաժիններով։

Մեսրոպեանը կը համարուի լիբանանահայ մեծագոյն կրթական հաստատութիւնը՝ ընդգրկուած աշակերտներու թիւի տեսակէտէն։ Վարժարանին հանդէպ ծնողներու վստահութեանբ հիմքերը կը դրուին մանկամսուրէն եւ մանկապարտէզէն, որ իրաւամբ ունի նշանակութիւնը ովասիսի մը, հաշուի առնելով Ֆիզիքական յատկանիշները։ Իսկ ներքին իր կառոյցով, Մեսրոպեան մանկապարտէզը կը յատկանշուի յարատեւ զարգացման ձգտող իր ուսուցչական կազմով եւ կրթական ծրագրով։ Փոքրերուն ցոյց տրուող վերաբերմունքը Մեսրոպեան մանկապարտէզը սովորական դպրոցէն կը վերածեն հայկական հարազատ բոյնի մը՝ մտերմութեան եւ գուրգուրանքի մթնոլորտով յատկանշուող։ Մեսրոպեան մանկապարտէզը ունի իր ծառայութիւնները ընդլայնելու եւ զարգացնելու մեծ հեռանկար, մանաւանդ ամբողջութեամբ նոր եւ գերարդիական շէնքի մը կառուցման հաստատուած ծրագրին լոյսին տակ։ Մեսրոպեան մանկապարտէզին մէջ կը հաւատան, որ կրթական գործին իմաստը ոչ թէ ամէն օր բերքը հաշուելն է, այլ ազգին ու հայրենիքին համար նոր հունտեր ցանելը ամէն օր։

Մեսրոպեանի նախակրթարանի բաժինը կը ձգտի աշակերտները տեղադրել հոգեմտաւոր այնպիսի դիրքի մը վրայ, որ լաւագոյնս ծառայէ անոնց ընկերային, զգացական եւ կրթական յաջողութեան։ Անիկա կ՛աշխատի աշակերտներուն հասանելի դարձնել հոգեւոր եւ ընկերային այն արժէքները, որոնցմով յառաջ կը մղուի անոնց Ֆիզիքական եւ հոգեբանական աճը, եւ այդպիսով զարգացուցած կ՛ըլլայ անոնց անհատականութիւնները՝ պատասխանատու քաղաքացիներ դառնալու ճամբուն վրայ։ Առաւել, նախակրթարանը այն վայրը կը դառնայ, ուր աշակերտները կը շփուին տեղեկատուական եւ ուսուցողական արհեստագիտութեանց, որոնք անոնց մէջ կը մշակեն դատողական մտածողութեան եւ բազմազան խնդիրներու լուծման կարողութիւնները։

Միջնակարգ բաժնին մէջ, Մեսրոպեան վարժարանը կը շարունակէ յատուկ ուշադրութիւն կեդրոնացնել աշակերտներու դատողական մտածողութեան զարգացման վրայ, ինչպէս նաեւ ապահովել աստիճանական փոխանցում մը՝ մանկութենէն դէպի հասունութիւն։ Այս բաժնի վերջին դասարանի աւարտին, աշակերտները պատրաստ կ՛ըլլան ներկայանալու իրենց պետական առաջին քննութիւններուն՝ պրէվէին, որ ինքնին կը հանդիսանայ սկիզբ մը՝ ուսման մէջ ապագայի ճիշդ ընտրանքները կատարելու ճամբուն վրայ։

Երկրորդական բաժինին մէջ, Մեսրոպեան վարժարանը կ՛օգնէ աշակերտներուն, որպէսզի աճին իբրեւ հասուն երիտասարդներ՝ հոգեւոր, Ֆիզիքական, զգացական, մտաւոր եւ կրթական պարունակներու մէջ։ Վարժարանի աւարտական դասարաններու այս կարգին մէջ, ջանք ու եռանդ չի խնայուիր, որպէսզի աշակերտները յաջողին Բ. Պաքալորէայի եւ համալսարաններու ընդունման քննութիւններուն։ Մեսրոպեանը միշտ ալ փայլած է այդ քննութիւններուն արձանագրուած յաջողութեան բարձր ցուցանիշներով ինչպէս նաեւ համալսարաններու մէջ գերազանց գնահատանքներու ուսանող իր շրջանաւարտներով։  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français