Մեր Առաւելութիւնները
 
 • Յաջողութեան բարձր համեմատութիւն` Լիբանանեան պրէօվէի եւ Բ. պաքալորէայի քննութիւններուն:
   
 • Որակեալ ուսուցչական կազմ:
   
 • Բազմակողմանի զարգացման միտուած ակադեմական ծրագիր:
   
 • Ակադեմական ծրագրին համարկուած արտադասարանային գործունէութեան բազմակողմանի ծրագիր:
   
 • Ուսման յաջորդականութեան ապահովում՝ մանկապարտէզէն մինչեւ Բ. պաքալորէայի դասարան:
   
 • Մանկամսուր՝ ամբողջ օրուայ ընթացքին փոքրիկներու հոգատարութեան համար:
   
 • Ամառնային դպրոցի ծրագիր՝ Ովասիս:
   
 • Արհեստագիտական միջոցներու համարկում՝ կրթական գործընթացին:
   
 • Արտադպրոցական ծրագիրներու մասնակցութիւն՝ աշակերտներու յաւելեալ զարգացման համար:
   
 • Շաբաթավերջի արուեստի խմբակներ:             
   
 • Մասնակցութիւն միջազգային քննութիւններու՝ աշակերտներու գիտելիքներու գնահատման եւ զարգացման նպատակով (օրինակ՝ DELF):
   
 • Մասնակցութիւն միջազգային գիտական զարգացման ծրագիրներու (օրինակ՝ STEM):
   
 • Արդիական գիտաշխանոց եւ գրադարաններ՝ ըստ բաժանմունքներու:
   
 • Դպրոցական օրուայ աւարտէն ետք աշակերտներու դասերու ուսուցման եւ ընդհանուր զարգացման ծրագիրներ (Bz Kidz, Փիւնիկ):
   
 • Գործակցութիւն լիբանանեան համալսարաններու հետ՝ ուսուցիչներու եւ աշակերտներու զարգացման ծրագիրներու համար:
   
 • Ապահով եւ մաքուր միջավայր:
   
 • Ընկերային կեանքի զարգացման ուղղուած միջոցառումներ:
   
 • Ծնողներու եւ դպրոցական համայնքին հետ անմիջականութիւն եւ համապարփակ տեղեկատուութեան ապահովում:
   
 • Ուսուցողական գործընթացի տուեալներու հասանելիութիւն՝ ելեկտրոնային յատուկ հարթակի գործադրութեամբ (eSkool):
   
 • Կարիքաւոր աշակերտներու օգնութեան ֆոնտեր:
   
 • Առողջապահական, ընկերային-հոգեբանական եւ կրթական տարբեր դժուարութիւններու հարթման մասնագիտացուած ծառայութիւններ:
   
 • Արեւելումի գրասենեակ:
   
 • Արհեստից վարժարան (BP, BT, TS եւ տարբեր դասընթացքներ)
   
 • Համապարփակ դաստիարակութիւն՝ ըստ քաղաքացիական, քրիստոնէական եւ հայ մշակութային արժէքներուն:


  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français