Սկաուտական
Ֆարանտոլներ

Ֆարանտոլները Սրբ. Մեսրոպի սկաուտախումբին մէջ այն մասնիկն են, որ կազմուած է 5-էն 8 տարեկան աղջնակներէ: Տարբեր դպրոցներէ եւ շրջանակէ բոլորը միասին կը պատրաստուին բաժնելու իրենց ժպիտը եւ ըլլալու բոլորին ընկերուհի: Հաւաքները ընդհանրապէս կը կատարուին կիրակի օրերը՝ առաւօտեան, որուն ընթացքին փոքրիկները կը սկսին իրենց օրը Սրբ. Պատարագով եւ կը շարունակեն յատուկ ու ճոխ յայտագիրով՝ պատրաստուած խմμապետուհիին կողմէ՝ ուրախ եւ զուարթ ժամանակ անցընելու։ Տարեշրջանին ընթացքին աղջիկները կ՛աշխատին թեմայի մը շուրջ եւ կը մասնակցին պտոյտներու եւ հանդիպումներու: 
Գայլիկներ

Գայլիկները 7-էն 12 տարեկանի միջեւ տղաք են, որոնք նուազեցնելով իրենց մանկական կեանքի զμաղումները, կը հաւաքուին ամէն կիրակի ժամը 8-էն 11։30 սորվելու համար նոր գիտելիքներ, երգեր եւ խաղեր, որպէսզի հասնին իրենց bուն նպատակին՝ “Միշտ լաւա գոյնը ընել”։ Անոնք տարուան ընթացքին կ'աշխատին իրենց խոստումին վրայ եւ ապա կը շարունակեն իրենց գործը, μանալով գայլին առաջին աչքը, յաջորդելով երկրորդ  աչքը։
Մրջնիկներ

Մրջնիկները աշխուժ  փոքրիկ աղջիկներ են, որոնք 8-էն 12 տարեկան են: Տարուան ընթացքին աղջիկները կ՚աշխատին զանազան ծրագիրներու  վրայ՝ հետեւելով մրջնիկութեան 5 օրէնքներուն եւ հիմնուելով տարեկան թեմային վրայ:
Արենոյշներ

Իւրաքանչիւր արենուշ, կառչած մնալով իր սկաուտական սկզμունքներուն, կը խոստանայ միշտ պատրաստ ըլլալ որեւէ մէկ օգնութեան, պատրաստ՝ ծառայելու միութեան, եկեղեցւոյ եւ ազգին, պատրաստ՝ տալու առանց հաշուելու, պատրաստ՝ տարածելու բարի գործ ընելու տրամադրութիւնը:
Երէցներ

Սուրμ Մեսրոպ խումμի երէցներու միաւորը կը կոչուի Սուրμ Վար դան։ Երիտասարդներէ կազմուած այս խումμը լի է խանդավառու եամμ եւ մղումով՝ ծառայելու իր համայնքին, Աստուծոյ եւ երկրին։ Սուրμ Վարդանի երէցները նշանաւոր են նորարական եւ ռահվիրայ համայնք մը կերտել ու իրենց մղումով, ինչպէս նաեւ կատարելու իրենց պարտա ւորութիւնները, առանց փոխհատուցումի սպասելու։ Երէցի մը էութիւնը կրնայ նկարագրուիլ 5 μաժիններով. Հոգեւոր, մարմնամարզական, սկաուտութիւն, լաւ հաւատք եւ ինքնազարգացում։ Բայց այս հինգ կէտերը կը մարմնաւորեն օրինակելի եւ տիպար երէցի մը կազմուածքը, մինչ Սուրμ Վարդանի երէցները ծանօթ են իրենց սկաուտական μարձր μարոյականութեամμ եւ այլոց ծառայելու ու օգնել ու ընթացքով։
Պարմանուհիներ

Ո՞վքեր են պարմանուհիները: 16-18 տարեկանին երիտասարդուհին կ'ըլլայ պարմանուհի՝ Noyau կոչուած կազմի մը մէջ. ան երիտասարդ աղջնակ մըն է՝ եռանդով լեցուն, որ կը յատկանշուի իր հասունութեամμ եւ պատասխանատուութեան գիտակցութեամμ, պատրաստուելով  ըլլալու ապագայի պարկեշտ եւ պատշաճ խմբապետուհի: Անոնք նուիրուած են Աստուծոյ, իրենց միջավայրին եւ սկաուտախումμին, առանց մոռնալու ինքնակերտումը: Մեր աշխատանքները կը բովանդակեն շաբաթական հաւաքները, ուր աղջիկները կը ստանան նոր տեղեկութիւններ զանազան հետաքրքրական նիւթերու մասին, եւ նոյնպէս կայ յատուկ օր մը, որ որուն միջոցով պարմանուհիները կը ներկայացնեն վերջին եռամսեային իրենց կատարած բոլոր աշխատանքները:
Սկաուտներ

Սկաուտութիւնը կամ սկաուտական շարժումին նպատակն է աջակցիլ երիտասարդներուն, անոնց ֆիզիքական, մտային եւ հոգեւոր զարգացման, որպէսզի անոնք կարողանան կառուցող դեր խաղալ հասարակութեան մէջ: Սկաուտութիւնը պատանիներուն առիթ կու տայ մասնակցելու յատուկ ծրագիրներու եւ նորանոր գործունէութիւններու, որոնք կ’օգնեն իրենց աճման՝ իμրեւ գործունեայ քաղաքացիներ: Սկաուտութիւնը բաժնուած է հինգ փոքր խմμակներու, որոնք ունին իրենց առաջնորդ խմբապետը եւ օգնական փոխ խմբապետ մը: Մենք ունինք տարեկան ծրագիր մը, որուն հիմամբ կը կատարենք մեր աշխատանքները: Սկիզբը կարեւոր է մեզի համար Կայմի շինութիւնը, որուն կը յաջորդէ նուէրներ հաւաքելու աշխատանքը՝ որբերուն համար: Ապա՝ 24 դեկտեմբերի Ս. Ծննդեան Խթման գիշերուան յայտագիրի պատրաստութիւնը՝ մեր սիրելի ծնողներուն եւ բարեկամներուն ներկայութեամբ:
Խմբապետներ

Ս. Մեսրոպի սկաուտախումբին ամենակարեւոր մասնիկներէն մէկը կը նկատուի խմբապետական կազմը: 20 պատասխանատուներէ կազմուած մեր սկաուտական խորհուրդը կլոր սեղանի շուրջ կը գումարէ իր շաμաթական ժողովները, կը պատրաստէ նոր ծրագիրներ, ձեռնարկներ, հաճելի բանակումներ եւ կը ճշդէ ամբողջ տարուան յայտագիրը, ապահովելու համար լաւագոյն դաստիարակութիւն եւ կերտելու համար ապագայի հայ երիտասարդն ու երիտասարդուհիները, որոնք, իրենց կարգին, պիտի դառնան օրինակելի խմբապետ-խմբապետուհիներ:  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  principal@mesrobian.com          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français