Սկաուտական
Ֆարանտոլներ

Ֆարանտոլները Սրբ. Մեսրոպի սկաուտախումբին մէջ այն մասնիկն են, որ կազմուած է 5-էն 8 տարեկան աղջնակներէ: Տարբեր դպրոցներէ եւ շրջանակէ բոլորը միասին կը պատրաստուին բաժնելու իրենց ժպիտը եւ ըլլալու բոլորին ընկերուհի: Հաւաքները ընդհանրապէս կը կատարուին կիրակի օրերը՝ առաւօտեան, որուն ընթացքին փոքրիկները կը սկսին իրենց օրը Սրբ. Պատարագով եւ կը շարունակեն յատուկ ու ճոխ յայտագիրով՝ պատրաստուած խմμապետուհիին կողմէ՝ ուրախ եւ զուարթ ժամանակ անցընելու։ Տարեշրջանին ընթացքին աղջիկները կ՛աշխատին թեմայի մը շուրջ եւ կը մասնակցին պտոյտներու եւ հանդիպումներու: Farandol 1.jpg
100.4 KB
Տեսնել
Farandol 2.jpg
117.4 KB
Տեսնել
Farandol 3.jpg
103.9 KB
Տեսնել
Farandol 4.jpg
114.1 KB
Տեսնել
Farandol 5.jpg
103.3 KB
Տեսնել
Farandol 6.jpg
109.7 KB
Տեսնել
Farandol 7.jpg
104 KB
Տեսնել
Farandol 8.jpg
102.8 KB
Տեսնել
Farandol 9.jpg
107.8 KB
Տեսնել

Գայլիկներ

Գայլիկները 7-էն 12 տարեկանի միջեւ տղաք են, որոնք նուազեցնելով իրենց մանկական կեանքի զμաղումները, կը հաւաքուին ամէն կիրակի ժամը 8-էն 11։30 սորվելու համար նոր գիտելիքներ, երգեր եւ խաղեր, որպէսզի հասնին իրենց bուն նպատակին՝ “Միշտ լաւա գոյնը ընել”։ Անոնք տարուան ընթացքին կ'աշխատին իրենց խոստումին վրայ եւ ապա կը շարունակեն իրենց գործը, μանալով գայլին առաջին աչքը, յաջորդելով երկրորդ  աչքը։Kaylig 1.jpg
132.6 KB
Տեսնել
Kaylig 2.jpg
112.9 KB
Տեսնել
Kaylig 3.jpg
147.4 KB
Տեսնել
Kaylig 4.jpg
90.3 KB
Տեսնել
Kaylig 5.jpg
112.4 KB
Տեսնել
Kaylig 6.jpg
130.1 KB
Տեսնել
Kaylig 7.jpg
101.8 KB
Տեսնել
Kaylig 8.jpg
125.3 KB
Տեսնել

Մրջնիկներ

Մրջնիկները աշխուժ  փոքրիկ աղջիկներ են, որոնք 8-էն 12 տարեկան են: Տարուան ընթացքին աղջիկները կ՚աշխատին զանազան ծրագիրներու  վրայ՝ հետեւելով մրջնիկութեան 5 օրէնքներուն եւ հիմնուելով տարեկան թեմային վրայ:Merchnig 1.jpg
120.8 KB
Տեսնել
Merchnig 2.jpg
148.5 KB
Տեսնել
Merchnig 3.jpg
109.4 KB
Տեսնել
Merchnig 4.jpg
204.3 KB
Տեսնել
Merchnig 5.jpg
168.2 KB
Տեսնել
Merchnig 6.jpg
173.5 KB
Տեսնել
Merchnig 7.jpg
197.2 KB
Տեսնել
Merchnig 8.jpg
117.3 KB
Տեսնել
Merchnig 9.jpg
196.5 KB
Տեսնել

Արենոյշներ

Իւրաքանչիւր արենուշ, կառչած մնալով իր սկաուտական սկզμունքներուն, կը խոստանայ միշտ պատրաստ ըլլալ որեւէ մէկ օգնութեան, պատրաստ՝ ծառայելու միութեան, եկեղեցւոյ եւ ազգին, պատրաստ՝ տալու առանց հաշուելու, պատրաստ՝ տարածելու բարի գործ ընելու տրամադրութիւնը:Arenoush 1.jpg
129.9 KB
Տեսնել
Arenoush 2.jpg
222.9 KB
Տեսնել
Arenoush 3.jpg
138.4 KB
Տեսնել
Arenoush 4.jpg
105.8 KB
Տեսնել
Arenoush 5.jpg
126.1 KB
Տեսնել
Arenoush 6.jpg
136.1 KB
Տեսնել
Arenoush 7.jpg
119.9 KB
Տեսնել

Երէցներ

Սուրμ Մեսրոպ խումμի երէցներու միաւորը կը կոչուի Սուրμ Վար դան։ Երիտասարդներէ կազմուած այս խումμը լի է խանդավառու եամμ եւ մղումով՝ ծառայելու իր համայնքին, Աստուծոյ եւ երկրին։ Սուրμ Վարդանի երէցները նշանաւոր են նորարական եւ ռահվիրայ համայնք մը կերտել ու իրենց մղումով, ինչպէս նաեւ կատարելու իրենց պարտա ւորութիւնները, առանց փոխհատուցումի սպասելու։ Երէցի մը էութիւնը կրնայ նկարագրուիլ 5 μաժիններով. Հոգեւոր, մարմնամարզական, սկաուտութիւն, լաւ հաւատք եւ ինքնազարգացում։ Բայց այս հինգ կէտերը կը մարմնաւորեն օրինակելի եւ տիպար երէցի մը կազմուածքը, մինչ Սուրμ Վարդանի երէցները ծանօթ են իրենց սկաուտական μարձր μարոյականութեամμ եւ այլոց ծառայելու ու օգնել ու ընթացքով։Yerets 1.jpg
153.4 KB
Տեսնել
Yerets 2.jpg
113.7 KB
Տեսնել
Yerets 3.jpg
137.8 KB
Տեսնել
Yerets 4.jpg
145.3 KB
Տեսնել
Yerets 5.jpg
124.7 KB
Տեսնել
Yerets 6.jpg
148.1 KB
Տեսնել
Yerets 7.jpg
83.6 KB
Տեսնել
Yerets 8.jpg
93.8 KB
Տեսնել
Yerets 9.jpg
103.2 KB
Տեսնել

Պարմանուհիներ

Ո՞վքեր են պարմանուհիները: 16-18 տարեկանին երիտասարդուհին կ'ըլլայ պարմանուհի՝ Noyau կոչուած կազմի մը մէջ. ան երիտասարդ աղջնակ մըն է՝ եռանդով լեցուն, որ կը յատկանշուի իր հասունութեամμ եւ պատասխանատուութեան գիտակցութեամμ, պատրաստուելով  ըլլալու ապագայի պարկեշտ եւ պատշաճ խմբապետուհի: Անոնք նուիրուած են Աստուծոյ, իրենց միջավայրին եւ սկաուտախումμին, առանց մոռնալու ինքնակերտումը: Մեր աշխատանքները կը բովանդակեն շաբաթական հաւաքները, ուր աղջիկները կը ստանան նոր տեղեկութիւններ զանազան հետաքրքրական նիւթերու մասին, եւ նոյնպէս կայ յատուկ օր մը, որ որուն միջոցով պարմանուհիները կը ներկայացնեն վերջին եռամսեային իրենց կատարած բոլոր աշխատանքները:Barmanouhi 1.jpg
109.2 KB
Տեսնել
Barmanouhi 4.jpg
123.4 KB
Տեսնել
Barmanouhi 5.jpg
158.3 KB
Տեսնել
Barmanouhi 6.jpg
162.6 KB
Տեսնել
Barmanouhi 7.jpg
125 KB
Տեսնել
Barmanouhi 8.jpg
173.2 KB
Տեսնել
Barmanouhi 9.jpg
92.8 KB
Տեսնել

Սկաուտներ

Սկաուտութիւնը կամ սկաուտական շարժումին նպատակն է աջակցիլ երիտասարդներուն, անոնց ֆիզիքական, մտային եւ հոգեւոր զարգացման, որպէսզի անոնք կարողանան կառուցող դեր խաղալ հասարակութեան մէջ: Սկաուտութիւնը պատանիներուն առիթ կու տայ մասնակցելու յատուկ ծրագիրներու եւ նորանոր գործունէութիւններու, որոնք կ’օգնեն իրենց աճման՝ իμրեւ գործունեայ քաղաքացիներ: Սկաուտութիւնը բաժնուած է հինգ փոքր խմμակներու, որոնք ունին իրենց առաջնորդ խմբապետը եւ օգնական փոխ խմբապետ մը: Մենք ունինք տարեկան ծրագիր մը, որուն հիմամբ կը կատարենք մեր աշխատանքները: Սկիզբը կարեւոր է մեզի համար Կայմի շինութիւնը, որուն կը յաջորդէ նուէրներ հաւաքելու աշխատանքը՝ որբերուն համար: Ապա՝ 24 դեկտեմբերի Ս. Ծննդեան Խթման գիշերուան յայտագիրի պատրաստութիւնը՝ մեր սիրելի ծնողներուն եւ բարեկամներուն ներկայութեամբ:Scout 1.jpg
114.1 KB
Տեսնել
Scout 2.jpg
228.7 KB
Տեսնել
Scout 3.jpg
150.9 KB
Տեսնել
Scout 4.jpg
96.1 KB
Տեսնել
Scout 5.jpg
71.3 KB
Տեսնել

Խմբապետներ

Ս. Մեսրոպի սկաուտախումբին ամենակարեւոր մասնիկներէն մէկը կը նկատուի խմբապետական կազմը: 20 պատասխանատուներէ կազմուած մեր սկաուտական խորհուրդը կլոր սեղանի շուրջ կը գումարէ իր շաμաթական ժողովները, կը պատրաստէ նոր ծրագիրներ, ձեռնարկներ, հաճելի բանակումներ եւ կը ճշդէ ամբողջ տարուան յայտագիրը, ապահովելու համար լաւագոյն դաստիարակութիւն եւ կերտելու համար ապագայի հայ երիտասարդն ու երիտասարդուհիները, որոնք, իրենց կարգին, պիտի դառնան օրինակելի խմբապետ-խմբապետուհիներ:Khmpabedner 1.jpg
142.4 KB
Տեսնել
Khmpabedner 2.jpg
181.5 KB
Տեսնել
Khmpabedner 3.jpg
90.4 KB
Տեսնել
Khmpabedner 4.jpg
73 KB
Տեսնել
Khmpabedner 5.jpg
86.1 KB
Տեսնել
  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  principal@mesrobian.com          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français