Scouts
Սուրբ Մեսրոպի Արիներ. 80ԱՄԵԱՅ ԽՈՒՄԲԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

 

1939-էն 2019․ 80 տարիներու ժամանակաշրջան մը բոլորեցին Սուրբ Մեսրոպի Արիները այն օրէն, երբ 80 տարիներ առաջ երկու ասպետական ոգիի տէր վարդապետներ՝ Հայր Պօղոս Արիս եւ Հայր Պօղոս Պզտիկեան հիմնեցին Մեսրոպեան վարժարանը եւ ծիլը դրին Ս․ Մեսրոպի Արիներու այս մեծ ընտանիքին, որուն համար նոյնիսկ 80 տարիներ ետք մեր անհուն շնորհակալութիւնները պիտի յայտնենք անոնց։

Սուրբ Մեսրոպի Արիներու խումբը ծնունդ առաւ վարժարանիս յարկին տակ՝ 1939-ին, երբ արդէն սկսած էր գործել վարժարանի նախակրթարանի բաժինը։ Այս թուականին հիմնուեցաւ սկաուտներու փաղանգը որմէ ետք, նկատելով խանդավառութիւնը պզտիկներուն մօտ եւ խումբը առաջ երթալով, ծնունդ կ՛առնեն Գայլիկներու ոհմակը 1954-ին եւ Երէց սկաուտներու խումբը 1955-ին։ Այս յաջողութիւններէն մեկնելով, Ս․ Մեսրոպի սկաուտախումբը հետզհետէ կը բարգաւաճի եւ իր տարբեր ճիւղաւորումներով կը հիմնուին Մրջնիկներու փաղանգը՝ 1983-ին, Արենուշները՝ 1986-ին, Պարմանուհիները՝ 1990-ին եւ վերջապէս Ֆարանտոլները՝ 2004-ին։

80 տարիներ առաջ Հայ սկաուտին առաջին գիրքը լոյս տեսաւ «Ծեր Գայլ» վերնագրին տակ։ Քանի մը տարիներ ետք, խումբ մը երիտասարդներ ձեռք ձեռքի տալով կազմեցին յանձնախումբ մը հրատարակելու համար յատուկ սկաուտաթերթ մը՝ «Փարոս» անուան տակ։ Առաջին Փարոսը հրատարակուեցաւ Յունուար 1988-ին, եւ ահաւասիկ բազմաթիւ տարիներ ետք հպարտութեամբ կը հրատարակենք ոչ միայն թերթ, այլ Փարոս գիրքը։

80 ամեայ այս փառաւոր ընտանիքին պատմութեան հիմնական տեսլականը եղած է «Միշտ պատրաստ ըլլալ ծառայելու եւ մեր լաւագոյնը ընելով, միշտ հաւատարիմ ըլլալով մեր խոստումին՝ յառաջանալ պատուաւոր ընթացքով կերտելու համար ապագայ տիպար մարդը», որովհետեւ արի կամ արենուշ ըլլալ կը նշանակէ զինուիլ պարկեշտութեամբ, յարգանքով եւ ինքնավստահութեամբ, ունենալով որպէս նշանաբան՝ տալ առանց հաշուելու, աշխատիլ առանց հանգիստ փնտռելու եւ զոհուելու առանց սպասելու ուրիշին վարձատրութեան։

Այսօր Սուրբ Մեսրոպի Արիներու մեծ ընտանիքին մաս կը կազմեն աւելի քան 200 անդամ-անդամուհիներ, որոնք հաւատարիմ մնալով իրենց սկաուտական խոստումին՝ պատիւ կը բերեն իրենց խմբապետ խմբապետուհիներուն եւ բոլոր անոնց որոնք 80 տարիներ շարունակ աշխատեցան եւ տակաւին կ՛աշխատին վառ պահել այս խումբին անմար ջահը։

Սուրբ Մեսրոպի սկաուտախումբին հիմնադրութեան 80 ամեակին ուրախ առիթով՝ կու գանք այսօր մեր սրտագին շնորհակալութիւնները յայտնելու բոլոր անդամ-անդաշմուհիներուն, ներկայ եւ նախկին հոգեւոր վարիչներուն, պատասխանատուներուն, որոնք որեւէ մէկ ժամանակ անդամակցած եւ ծառայած են Ս․ Մեսրոպի խումբէն ներս։

Յաջորդական աւագ խմբապետութեան պաշտօնը վարեցին՝  

- Մելքոն Պուտաքեան

- Ժիրայր Ինճոյեան

- Փիէռ Մեսրոպեան

- Ժիրայր Փաչանեան

- Մովսէս Թէքէեան

- Ժագլին Ապունայեան

- Յովիկ Չալօղլեան

- Թալին Վարդանեան

- Յովսէփ Պօյաճեան

- Վիգի Ագելեան

- Շանթ Ուլուճեան

- Սինթիա Պէօճէքեան

- Յարութ Աւետիքեան

- Միշէլ Էկօ

- Մարիա Գարաքէշիշեան

- Սիմօն Պէօճէքեան

- Մեղրի Ասատուրեան

- Սարին Թաքաճեան

- Աւօ Գարաքէշիշեան

- Գարօլին Հատճընեան

- Յարութ Արթինեան

- Տեսիլ Քենտիրճեան

- Քրիստ Ճանիկեան

- Լորի Եթերեան

Իսկ հոգեւոր վարիչի առաքելութիւնը ստանձնած են՝

- Հայր Յակոբ Վրդ․ Ղարիպեան

- Հայր Պետրոս Վրդ․ Ադամեան

- Տէր Մանուէլ Եպս․ Պաթաքեան

- Տէր Նշան Եպս․ Քէհէեան

- Տէր Յովհաննէս Եպս․ Թէյրուզեան

- Գեր․ Եղիա Ծ․Վ․ Եղիայեան

- Մեսրոպ Ծ․Վ․ Թոփալեան

- Գեր․ Գէորք Թ․Ծ․Վ․ Նորատոունեան

- Հայր Գարեգին Վրդ․ Քէօշկերեան

- Հայր Անտոն Վրդ․ Շատարեւեան

- Գեր․ Գաբրիէլ Թ․Ծ․Վ․ Մուրատեան

- Հայր Սարգիս Վրդ․ Դաւիթեան

- Տէր Կարապէտ Քհնյ․ Թադէոսեան

- Հայր Սեպուհ Վրդ․ Կարապետեան

- Հայր Ղազար Վրդ․ Պետրոսեան

- Հայր Պերճ Վրդ․ Սապէհ

- Հայր Խաչիկ Վրդ․ Գույումճեան


Farandoles

In the St. Mesrob Scouts Group, The Farandoles is a group of 5 to 8-year-old girls. They come from different schools and circles and are happy to spend their time together as friends. The gatherings usually take place on Sunday mornings. The kids start their day with going to mass and continue with a fun and special program, prepared by the group leader, to have a good time together. During the year, the girls work on a theme and engage in outings and meetings.


Cub Scouts

The Cub Scouts (Louvetaux) are boys of 7 to 12 years old, who balance their recreational pastime activities with their active scout lives. They gather together every Sunday from 8 to 11:30 am, in order to expand their knowledge, to learn new songs, to play new games, to achieve their real goal: Always do your best. During the year, they work on their “promise”, and continue their activities, opening the wolf’s first eye, followed by the other eye.


Brownies

The Brownies (Jeannettes) are active young girls, aged 8 to 12. During the year, they work on different projects, following the Brownies’ 5 principles, and based on the year’s general theme.


Guides

Loyal to the principles of scouts, each Guide (Arenoush) promises to always be ready to help others in any task, to serve for the union, the church and the nation, to give without expectations, to spread the positivity of charity to others.


Teamsters

The St. Mesrob’s Teamsters’ union is named St. Vartan. This group made up of young adults is filled with life, and a constant push to serve the society, God, and country. The St. Vartan Teamsters are famous for their pioneering mission in building the community, and with their selfless charitable work that consists of giving without expectations. The Teamsters’ existence has 5 characteristics: Spiritual, Physical, Scout, Faith, and Self-improvement. These characterize the Teamster; the St. Vartan Teamster has high morals and a will to serve others.


Caravels

Who are the Caravels? The young women aged 16 to 18 are caravels in the “nucleus” of scouts. The caravel is a young woman, filled with life, who is characterized by her maturity and sense of responsibility, ready to become the future’s humble leader. They serve God, their communities, and the scouts groups, without forgetting to self-improve. Our activities involve weakly gatherings, where the girls are informed about news concerning various interesting subjects. Moreover, there is a special day where the caravels present the work they had carried in the previous three months.


Scouts

The Scout movement’s goal is to help the youth in their physical, intellectual and spiritual growth, so that they can play a constructive role in the society. Scouting gives a chance to the youth to participate in special programs and new activities that contribute to their growth as responsible citizens. Scouting is divided into five smaller parts, with each of them having a leader and an assistant. We have an annual plan based on which we carry our plans. At first, it is important to learn how to work wood, after which comes the collection of gifts for orphans, and finally, on the 24th of December, the preparation of the Christmas eve program, in the presence of family and friends.


Group Leaders

One of the most important parts of the St. Mesrob Scouts is its Group leaders’ team. Formed by 20 scouts, our scout council gathers weekly to organize and prepare new programs, events, camps, and to set the entire year’s program, in order to ensure a great discipline and to make tomorrow’s Armenian young men and women, who will, in their turn, become our scout leaders.


2018-2019 Գործունէութիւն. Այլեւայլ Ձեռնարկներ

Ա.

23, 24 եւ 25 Մարտ 2019-ին, Սուրբ Մեսրոպի արիներու խումբէն կամաւորներ առիթը ունեցան, Լիբանանի այլ սկաուտախումբերու հետ, օժանդակել «Taizé»-ի կազմակերպած յատուկ հանդիպումին, որ տեղի ունեցաւ «New Biel»-ի մէջ մասնակցութեամբ աւելի քան 1500 երիտասարդ-երիտասարդուհիի տարբեր երկիրներէ եկած։

Բ.

Այս տարի մեր սկաուտախումբի խմբապետական կազմէն Սինթիա Թէքէեան՝ արենուշներու փոխ խմբապետուհի, 14 այլ մասնակիցներու հետ, մասնակցեցաւ «Urban Afforestation Workshop»-ի (24-էն մինչեւ 29 Մայիս 2019) կազմակերպուած «The OtherDada» լիբանանեան ճարտարապետական ընկերութեան մը եւ «Afforestt» հնդկական ընկերութեան մը կողմէ` մասնագիտացած անտառները վերակենդանացնելու մէջ։

Սեմինարը «Beirut River-LESS initiative»-ի ծրագիրներէն մէկն էր, որուն հիմնական նպատակն է՝ Պեյրութ գետի կեանքը վերադարձնել։

800 ծառ՝ 16 տարբեր տեսակի, ցանուեցան 200 m²-ի վրայ Սեն-էլ-Ֆիլ ի մեջ։ Այս մէկը իրականացնելու համար ուսումնասիրութիւն մը տեղի ունեցաւ «Aabadiyeh»-ի անտառներուն մէջ։ Տեղական բուսաբաններու օգնութեամբ բնիկ ծառերուն տարբեր տեսակները արձանագրուեցան համապատասխան տոկոսներով:

Հողը մաքրելէ ետք, պատրաստուեցաւ «compost tea»-ն՝ խառնուրդը տարբեր տեսակի պտուղներու, ձգուած արեւին տակ մի քանի օր։ Այս մէկը անհրաժեշտ է հողին պաքտերիական կեանքը վերադարձնելու։ Իւրաքանչիւր ծառ «compost tea»-ին մեջ դնելէ ետք, ցանուեցաւ շատ կազմակերպուած եւ մասնագիտական ձեւով։

Այս անտառը Լիբանանի առաջին քաղաքային անտառն է, յուսալով ունենալ աւելի կանաչ Պեյրութ։

Գ.

9 Յունիս 2019-ին, Սուրբ Մեսրոպի նախկին սկաուտ՝ Ճոհնի Ճապրայեան Լիբանանի ամէնաբարձր գագաթին վրայ (Kornat Al Sawdaa 3,088 մէթր) բարձրացուց մեր սկաուտախումբի դրօշը:


2018-2019 ՍԿԱՈՒՏՆԵՐ

Սկաուտութիւնը ընկերութենէ աւելի եղբայրութիւն է: Սկաուտները պատանիներ են որոնք կ'ապրին սկաուտական ուրախութիւնը: Անոնք բաժնուած են բազմաթիւ խումբերու որոնք խմբակ կը կոչուին: Իւրաքանչիւր խմբակ ունի իր յատուկ առաջնորդը, որ խմբապետ կը կոչուի եւ օժտուած է օգնականով  մը, որ փոխ-խմբապետ կը կոչուի: Մեր ջոկատը կը ներկայանայ հինգ խմբակներով:

Ըստ սովորութեան, մեր տարին կը սկսինք Կայմի շինարարութեամբ: Տարւոյն ընթացքին, կատարելիք շատ աշխատանքներ ունինք: Նախ կը սկսինք բարի գործով եւ փողոց կ'ելլենք նուէրներ ձեռք բերելու մեր սիրելի որբերուն համար: Ապա կ'աշխատինք  24 Դեկտեմբերի Ս. Ծննդեան Խթման գիշերը պատրաստելու: Այս գիշերուան ընթացքին, Սկաուտները կարճ թատերախաղեր կը ներկայացնեն սիրելի ծնողներուն եւ բարեկամներուն:

Այս տարի, կեդրոնացանք միութեան կարգապահութեան վրայ: Ինչպէս միշտ, ժողովներու ընթացքին կ'երգենք եւ զգայարանքները զարգացնող խաղեր կը խաղանք: Անոնց կը դաստիարակենք սկաուտական ոգիով՝ առանց գնահատանք սպասելու ուրիշին օգնելու պատրաստակամութեամբ, միշտ պատրաստ ըլլալով կը զանազանուին ուրիշներէ:


2018-2019. Արենոյշներ

2018-2019 տարեշրջանը սկսանք մեծ շուքով եւ խանդավառութեամբնոր անդամներով, ընկերային նոր կապերով, նոր գիտելիքներով, նոր ծրագիրներով եւ նոր երազներով, շեշտելով թէ մեր սկաուտախումբին 80 ամեակը ըլլալով այս տարեշրջանը յատուկ տեղ արձանագրեց իւրաքանչիւր արենուշի մօտ։

Իւրաքանչիւր արենուշ, կառչած մնալով իր սկաուտական սկզբունքներուն, խոստացաւ միշտ պատրաստ ըլլալ որեւէ մէկ օգնութեան, պատրաստ՝ ծառայելու միութեան, եկեղեցւոյ եւ ազգին, պատրաստ՝ տալու առանց հաշուելու, պատրաստ՝ տարածելու բարի գործ ընելու տրամադրութիւնը, եւ պատրաստ՝ իր խումբի 80 տարուայ երթը շարունակելու մեծ տաղանդով։

Այս հոգիով եւ պատրաստակամութեամբ, արենուշները կարողացան այս տարի եւս իրականացնել զանազան ծրագիրներ: Անոնք սկսան աշխատիլ « A l'écoute des signes » թեմային վրայ՝ զատելով « If you desire to make a difference in the world you must be different from the world» նշանաբանը, իբրեւ նիւթ իրենց JourJ-ին: Գլխաւոր նպատակն էր՝ իրենց մէջ արթնցնել սկաուտական ոգին եւ արժէքները, եւ աշխատիլ ամէն մէկ անդամի ինքնազարգացման վրայ, փոփոխութիւններ կատարելով նախ իրենք իրենց անձին մէջ եւ ապա իրենց ամենօրեայ շրջանակին մէջ։

Յաջորդաբար, արենուշները սկսան ուրիշ գործունէութիւններու: Անոնք մասնակցեցան Ս. Ծննդեան հանդիսութեան, որուն ընթացքին ներկայացուցին թատերական ներկայացում մը եւ, միանալով մեր սկաուտական մեծ ընտանիքին, տօնեցին Քրիստոսի Ծնունդը: Արենուշներուն յաջորդ քայլը եղաւ մասնակցիլ Ս. Ծնունդի առթիւ եւ մեր հիմնադիր՝ Լորտ Պէյտըն Փաուլի յիշատակին կազմակերպուած զոյգ շաբաթավերջի բանակումներուն, ինչպէս նաեւ Ս. Զատկուան բանակումին որ այս տարի 3 օրուայ տեւողութեան վրայ կատարուեցաւ։

Այժմ սկսած ենք պատրաստուիլ մեր ամառնային մեծ բանակումին


2018-2019. Գայլիկներ

Գայլիկները 7-էն 12 տարեկան աշխոյժ տղաք են: Անոնք կը հաւաքուին ամէն Կիրակի օր ժամը 8-էն 11:30 Մեսրոպեան վարժարանէն ներս, սորվելու համար նոր գիտելիքներ, երգեր, խաղեր եւ ձեռային աշխատանքներ։

Գայլիկներուն նշանաբանն է ընել «միշտ լաւագոյնը»։ Անոնք տարուուն ընթացքին կ՛աշխատին իրենց խոստումին վրայ, ապա կը շարունակեն իրենց յառաջդիմութիւնը եւ յաջորդաբար կը բանան իրենց «առաջին աչքը» եւ «երկրորդ աչքը»։ Երկար աշխատանքէ վերջ գայլիկները նաեւ կ՛արժանանան «badge»-երուն։

Այս տարի աշխատեցանք գայլիկներուն մօտ զարգացնել խմբային աշխատանքի գաղափարը, պատրաստելով զանազան տեսակի դասախօսութիւններ եւ կազմակերպելով տարբեր տեսակի նոր խաղեր։

Գայլիկները այս տարի բախտը ունեցան մասնակցիլ ամէն չորս տարի անգամ մը, Scouts Du Liban-ի կողմէ կազմակերպուած «Rally National des Louveteaux»-ին։ Անոնք լիբանանի բոլոր գայլիկներուն հետ հաւաքուեցան մէկ տեղ եւ միասին անցուցին անմոռանալի օր մը լեցուն ուրախ եւ հաճելի պահերով, հետաքրքրական նոր խաղերով եւ վերադարձան նորանոր գիտելիքներով։ 


2018-2019 ԵՐԷՑՆԵՐ

Սուրբ Մեսրոպի երէցները 14 երիտասարդներէ բաղկացած խումբ մըն է, որոնք կը զանազանուին իրենց հաւատացեալ, համեստ, անկեղծ եւ ճշմարիտ նկարագրով։

Իրենց միաւորը կը կոչուի Սուրբ Վարդան։ Անոնք ճանչցուած են իրենց սրտանց աշխատանքով եւ առատաձեռն նուիրումով եւ միշտ պատրաստ եղած են, սրտով եւ հոգուով, ծառայելու իրենց շրջանակին, երկրին եւ եկեղեցւոյ առանց որեւէ մէկ փոխադարձ սպասելու։

Այս տարի եւս Սուրբ Վարդանի երէցները շարունակեցին իրենց յարատեւ ընթացքն ու գործունէութիւնը` մնալով միշտ հաւատարիմ իրենց խոստումին եւ ծառայասէր իրենց ազգին ու համայնքին։ Անոնք ունեցան իրենց շաբաթական ժողովները եւ ծառայութիւնները, որոնցմէ կարելի է յիշել՝ Այնճարի որբանոցի մանուկներուն հետ հանդիպումը եւ զանոնք ուրախացնելու նախաձեռնութիւնը, կարիքաւոր ընտանիքներուն օժանդակութիւնը՝ ապահովելով իւրաքանչիւր ընտանիքի տեսակաւոր ուտեստեղէններ, եւ այլն։


2018-2019. ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Ս. Մեսրոպի սկաուտախումբին ամենակարեւոր մասնիկներէն մէկը կը նկատուի խմբապետական կազմը:

Այս տարի, մեր սկաուտախումբին յիմնադրութեան 80ամեայ յոբելեանը նշուեցաւ մեծ շուքով, զանազան հանդիսութիւններով եւ նախաձեռնութիւններով:

80 տարիներ շարունակ Ս. Մեսրոպի սկաուտախումբը իւրաքանչիւր անդամի տուաւ մտային զարգացում եւ անոր կողքին՝ հոգեկան սնունդ ապահովելու համար լաւագոյն դաստիարակութիւն եւ կերտելու համար ապագայի հայ երիտասարդն ու երիտասարդուհիները, որոնք իրենք ալ իրենց կարգին, պիտի դառնան օրինակելի խմբապետ-խմբապետուհիներ:

80 տարիներ շարունակ այս խումբը, յիմնուելով Լորտ Պէյտըն Փաուլի օրէնքներուն վրայ, կարողացաւ սկաուտներուն մօտ վառ պահել սկաուտական սկզբունքներուն կառչած մնալու ապրումը, զարգացնելու իւրաքանչիւրին մէջ պատրաստակամութեան ոգին եւ ապրելու որպէս հայ քրիստոնեայ հաւատարիմ մնալով իր կատարած խոստումին . միշտ պատրաստ՝ ծառայելու միութեան, եկեղեցւոյ եւ ազգին:

Մենք՝ Սուրբ Մեսրոպի Արիներու խմբապետներս, կ՛աշխատինք հաստատ օրէնքներու համաձայն եւ կը փորձենք միշտ տարբեր բնոյթ տալ մեր գործունէութիւններուն, լաւապէս առաջնորդելու համար մեր 200 արիներն ու արենուշները:

Շնորհակալութիւն ձեզի՝ մեր սիրելի ծնողներ, որ տարիներ շարունակ վստահելով մեր աշխատանքներուն, մեզի կը յանցնէք ձեր զաւակները եւ միշտ կը քաջալերէք մեզ:


2018-2019. ՄՐՋՆԻԿՆԵՐ

Սուրբ Մեսրոպի սկաուտախումբի մրջնիկները 8-էն 11 տարեկան խանդավառ աղջիկներ են, որ կը սպասեն լման շաբաթը հաւաքուելու կիրակի օրերը ժամը 8-էն 11։30 իրենց բարեկամուհիներուն հետ եւ միասին անցնելու ուրախ եւ հաճելի պահեր։

Ժողովներուն ընթացքին մրջնիկները հետաքրքրական նորանոր տեղեկութիւններ կը ստանան, ինչպէս նաեւ զանազան մարզական խաղերով կը զբաղին ընկերային մթնոլոորտի մը մէջ։

Տարուուն ընթացգին իւրաքանչիւր մրջնիկ կ՛աշխատի իր խոստումին վրայ մնալով հաւատարիմ այս շարժումին, որմէ ետք կատարելով իր երկրորդ քայլը կ՛արժանանայ «Fleur Blanche»-ին եւ երրորդ հանգրուանին «Fleur D’or»-ին, եւ այսպիսով կ՛ամբողջացնէ իր ճամբան այս մասնիկէն ներս։ Այս բոլորէն ետք, մրջնիկները կը շարունակեն իրենց լուրջ աշխատանքը ստանալու համար «Badge»-երը։

Մրջնիկներուն այս տարուայ թեման ՝ «Je veux être mon propre super-héros» էր։ Աղջիկները ստացան հոգեւոր եւ մտային դասախօսութիւններ, օրինակ՝ «bullying»-ի մասին եւ սորվեցան ուրիշները ընդունիլ ինչպէս որ են։ Անոնք աշխատեցան նաեւ «recyclage»-ի գաղափարը տարածել իրենց տուներէն ներս շինելով յատուկ տուփեր։ Այսպիսով մրջնիկները դառցան մէկական հերոսներ իրենց ընտանիքին մօտ եւ շրջանակէն ներս։

Այս տարի, մինչեւ օրս, մրջնիկները մասնակցեցան երկու շաբաթավերջի բանակումներու՝ Սուրբ Ծնունդի եւ Զատկուայ զոյգ տօներուն առթիւ, եւ այժմ անհամբեր կը սպասեն իրենց ամառնային բանակումը։


2018-2019. ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐ

Պարմանուհիները 16-էն 18 տարեկան երիտասարդուհիներ են, որոնց խմբակը կը կոչուի «Noyau»։ Անոնք կը յատկանշուին իրենց մտային հասունութեամբ, գիտակցութեամբ, պատասխանատուութեան ոգիով, եւ կը պատրաստուին ըլլալու ապագային պարկեշտ եւ պատշաճ խմբապետուհիներ: Անոնք նուիրուած են իրենց միջավայրին, սկաուտախումբին եւ եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ կ՛աշխատին բարելաւելու իրենց անձնական գիտելիքներն ու հանրութեան մէջ վարվելակերպը։

Շաբաթական դրութեամբ կը կատարենք մեր ժողովները, որոնց ընթացքին աղջիկները կը ստանան նոր տեղեկութիւններ զանազան հետաքրքրական նիւթերու շուրջ։ Տարեշրջանին ընթացքին պարմանուհիները ունին յատուկ օր մը՝ «Jour-J»-ն, ուր անոնք կը ներկայացնեն ընտանիքներուն իրենց կատարած բոլոր աշխատանքները։ Այս տարի պարմանուհիները աշխատեցան «վերամշակում» (Recyclage)  թեմային շուրջ, որ Միյացեալ Ազգերու կազմակերպութեան (United Nations) 17 հիմնական նպատակներէն մին է։

Պարմանուհիները ունեցան նաեւ երկու տարբեր բանակումներ՝ Կաղանդի շաբաթավերջի բանակումը եւ նախկին տարուայ ամառնային բամակումը Լիբանանի հիւսիւսային շրջաններուն մէջ. Պիպլոս, Պաթրուն եւ Թրիփոլի, ուր աղջիկները ծանօթացան եւ հաւելեալ տեղեկութիւններ ստացան Լիբանանի աւանդութիւններուն մասին։


2018-2019. ՖԱՐԱՆՏՈԼՆԵՐ

Ֆարանտոլներու խումբը ամէնափոքր մասնիկն է Սրբ. Մեսրոպի սկաուտախումբին մէջ, որ կազմուած է 5 էն 8 տարեկան աղջնակներէ: Տարբեր դպրոցներէ եւ շրջանակէ բոլորը միասին կը պատրաստուին բաժնելու իրենց Ժպիտը եւ ըլլալու ամէնուն ընկերուհի: Հաւաքները ընդհանրապէս կը կատարուին Կիրակի օրերը առաւօտեան, որուն ընթացքին փոքրիկները կը սկսին իրենց օրը Սրբ. Պատարագով եւ կը շարունակեն յատուկ եւ ճոխ յայտագրով պատրաստուած խմբապետուհիներուն կողմէ ուրախ եւ զուարդ ժապանակ անցնելու համար։

Տարեշրջանի ընթացքին աղջիկները կ՛աշխատին թէմայի մը շուրջ եւ կը մասնակցին պտոյտներու եւ հանդիպումներու: Այս տարեշրջանի ընդհանուր թեման էր՝ «La Joie de L’appel», իսկ ֆարանտոլներուն յատուկ թէման էր՝ «Créer et Offrir de nos mains», այսուհետեւ իւրաքանչիւր աղջնակ անձնապէս ծաղիկ ցանել սորվեցաւ եւ նուիրեց իր մօրը:

Տարուան  ընթացքին ֆարանտոլները կ'աշխատին իրենց խոստումին վրայ տիպար ձեւով ընթանալու սկաուտական շարժումին մէջ հետեւելով նոր ուղեցոյցներուն, որ առիթը կու տայ աղջիկներուն ստանալու կրծքանշաններ:

Արդարեւ, մեր փափաքն է որ նաեւ ուրիշներ միանան այս խումբին, որպէսզի սկաուտական շարժումը միշտ գոյատեւէ:

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian